instagram

تماس با ما

← درب اتاقی لوکس کد 2005
← توضیحات محصول
قیمت ( ریال ) جزئیات درب با آپشنها و هزینه نصب  مشخصات کلی درب 
75/000/000 درب بدون دور کوب و چهارچوب  ام دی اف مصرفی در دربها از برندهای ترک یا مالزی با دانسیته بالا میباشد
60/000/000  چهارچوب با روکوب برجسته و پشت کوب ساده  رنگ دربها از نوع  سوپرمات درجه 1 در رنگهای مختلف
40/000/000 روکوب چهارچوب فرانسوی  کلاف داخلی دربها از چوب خالص روسی درجه1 با پهنای 6/3 
45/000/000 روکوب چهارچوب مکزیکی شبکه داخلی دربها از نوع چوبی ضربدری 
28/000/000 روکوب ساده چهارچوبها بسته به نوع سفارش تمام ام دی اف با روکوب و پشت کوب یا ترکیب چوب و ام دی اف میباشند
4/000/000 هزینه نصب درب (حداقل 4 لنگه ) جنس ابزارتاج و گلهای ومنبت وابزارها همگی چوب راش گرجستان میباشند 
8/000/000 هزینه نصب درب و چهارچوب (حد اقل 4 لنگه ) کلیه دربهای سرویس و حمام با مواد نانو ضد آب میشوند 
6/500/000 هزینه نصب درب و روکوب (حداقل 4 لنگه) *****
2/000/000 هزینه کارشناسی و اندازه گیری  *****
4/500/000 هزینه حمل تهران (4 تا 10 لنگه ) *****