instagram

تماس با ما

← درب ضد سرقت ,کد1108
← توضیحات محصول
قیمت (ریال)  جزئیات درب با آپشنها وهزینه نصب   مشخصات کلی درب 
145/000/000   درب بدون دور کوب با رویه گردو آمریکایی یا بلوط جنس رویه گردو آمریکایی
135/000/000  درب بدون دور کوب با رویه راش ترک  قفل کالهگاوصندوقی  ترکیه با 5 سال ضمانت تعویض
28/000/000 روکوب ترک بلوط یا گردو آمریکایی  لنگه درب دارای ورق ضد دیلم 
18/000/000 روکوب تخت بلوط یا گردو آمریکایی  ****
16/000/000  روکوب تخت ساده راش ترک  دارای پروفیل کشی 20*40و ورق سرتاسری در داخل لنگه
25/000/000  روکوب ترک ساده راش ترک  ابعاد استاندارد درب 210*110
5/000/000  هزینه ابعاد خواص خارج از استاندارد فضای مورد نیاز جهت نصب 211*111
**** **** قابلیت تولید در ابعاد سفارشی را دارد
**** **** چهارچوب کف 18 با پلیت تقویت جهت سهولت در نصب 
5/500/000   هزینه حمل تهران  دارای عایق صوتی و حرارتی  کامل در داخل لنگه درب 
    قابلیت تولید با رویه بلوط و گردو آمریکایی
    قابلیت نصب انواع قفل های دیجیتال و آیفون